Hier is een opsomming van de lopende projecten, Ik ga (in de toekomst) een verslag maken van alle projecten. Alle projecten met een (*) ervoor wordt actueel aan gewerkt.

Leave a Reply